Tervezés

Az ORGENERGOSZTROJ INTÉZET RT energetikai, kőolaj- és földgázipari, illetve más ipari létesítmények teljeskörű tervezését végzi, élen jár az atomerőművek építési-szerelési bázisainak tervezésében, atomerőművek építésénél különösen összetett munkálatok organizációs terveinek kidolgozásában.

A vállalat tapasztalt szakemberei által végzett minden munka az energetikai, kőolaj- és földgázipari, illetve más ipari létesítmények építési szabványainak, és tervezési szabályainak szigorú betartásával folyik úgy Oroszországban, mint külföldön. Az atomenergetikai létesítményeken végzett munkálatok teljes összhangban vannak a NAEÜ követelményeivel.

Különös figyelmet fordítunk a környezetvédelmi követelmények és szabványok betartására.

A vállalatot magasan képzett tervezők, konstruktőrök és mérnökök képviselik, akik képesek a tervezési, a tervezés előtti és a járulékos munkálatok együttes, komplex módon és jó minőségű megvalósítására. ideértve:

 • Épületek és építmények átvizsgálása
 • Minden szükséges dokumentum kidolgozása
 • A tervdokumentációk egyeztetése a munkavégzés országának ellenőrző és felügyeleti szerveinél.
 • Az építés anyagainak, berendezéseinek és az építési technológia megválasztása.
 • Tervezői művezetés

Vállaltunk által ajánlott mérnöki technológiai megoldások, melyek a megrendelőnek az építkezés folyamán biztosított maximális tőkemegtakarítását és munkaráfordításának megtakarítását, valamint a projekt kivitelezési idejének csökkentését célozzák. 

Az OES RT kompetenciáinak listájában, többek között a terv- és technológiai dokumentáció kidolgozás terén olyan létesítmények szerepelnek, mint:

 • Akkuyu Atomerőmű, Törökország;
 • El Dabaa Atomerőmű, Egyiptom;
 • Ruppur Atomerőmű, Banglades;
 • Paks II Atomerőmű, Magyarország;
 • Balti Atomerőmű;

 

 • Belorusz Atomerőmű;
 • Kurszki Atomerőmű;
 • Leningrádi -2 Atomerőmű
 • Novovoronyezs -2 Atomerőmű;
 • Belene Atomerőmű, Bulgária.

Szintén a vállalat szakemberei dolgozták ki a Finnországi Hanhikivi 1, a Vietnami Ninh Thuan-1, illetve a Jordániai és Örményországi Atomerőművek Építési és Szerelési Bázisait.

Az Orgenergosztroj Intézet RT minden tervezői alegysége egy egységes műszaki politika keretein belül működik, mely az energetikai és ipari rendeltetésű új építkezések, rekonstrukciók és generál felújítások tervezési és fejlesztési szférájában a normatívák, elvek és korszerű módszerek együttesének alkalmazásából eredő szinergikus hatásra épül. 

Szakembereink rendelkeznek bármilyen összetettségi szintű projekt megvalósításához szükséges teljes körű műszaki felszereltséggel, kompetenciával és tapasztalattal, bármely korszerű technológia, ideértve a BIM szoftvert is, alkalmazásával.

Mi az a BIM szoftver?

Az Orgenergosztroj RT. rendelkezik a bármilyen összetettségi szintű, projekt megvalósításához szükséges, a korszerű szabványoknak és technológiáknak megfelelő kompetenciával, ideértve az épületek tervezési és építési folyamatainak átfogó digitális modellek segítségével történő szimulálását végző legkorszerűbb BIM technológiát is.

Az adott technológia az épület egységes intellektuális látványmodelljének kifejlesztésére és alkalmazására, valamint a létesítmény építész-tervezési, szerkezeti, gazdasági, technológiai, üzemeltetési jellegéről szóló minden szükséges adatának egy közös információs térben történő összegyűjtésére és feldolgozására épül. Ez nem csak a projektirányítás jobb minőségét segíti elő életciklusának minden szakaszában, a mérnöki kutatásoktól az üzemeltetésig illetve lebontásig, de lehetővé teszi a meghibásodások gyors feltárását és elhárításuk folyamatának nyomon követését, projektmódosításokat eszközölve közvetlenül az építési területről.

Tervező szakembereink gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek az olyan kulcsfontosságú BIM szoftverek alkalmazásában, mint (Autodesk, Tekla, Trimble, Graphisoft) és ugyanúgy képesek a már megszerkesztett épületmodellekkel dolgozni, mint újakat hozni létre „a nulláról” minden egyes esetben.

Az OES RT BIM technológiákat adoptáló, bevonó és alkalmazó tapasztalata kulcsfontosságú létesítményeink esetében olyan pozitív eredményeket hozott, mint a projekt megvalósítás magasabb szintjének elérése, az építés jobb minőségét, és a munkaerő ráfordítás jelentős csökkenését.

Az OES RT alapításától fogva csúcstechnológiai vállalt volt, melynek fő célja az építési folyamatok folyamatos tökéletesítése a tervfeladat megadásától kezdve az üzemen kívül helyezésig. Szilárdan hisszük, hogy az építkezés jövője az adott technológiáé, és az OES RT éppen ezért alkalmazza olyan aktívan a kivitelezés alatt álló projektek nagy többségében az építmények információs modellezését.