Felmérések és üzemidő meghosszabbítása

-

-

-

-

Felmérések és üzemidő meghosszabbítása

Az "Orgenergosztroj Intézet" részvénytársaság évek óta sikeresen foglalkozik az épületszerkezetek és az energetikai létesítmények felmérésével és vizsgálatával kapcsolatos projektekkel. A vállalat ezen területen szerzett tapasztalatait olyan helyszíneken, objektumokon végzett munkák tanusítják, mint:

 • A Balakovszki Atomerőmű 1-es reaktorház építményszerkezete műszaki állapotának meghatározása, ideértve a nemhermetikus burkolatot, az alap részt, a reaktorházat és a konténment épületet 
 • A Volgodonszki Atomerőmű 2 blokkja üzemanyag-gázszűrő egységének felmérése a hibák kijavítási módszereinek kidolgozásával
 • Építményszerkezetek felmérése a Voronyezsi atom távfűtőmű épületei konzerválási tervének kidolgozásához szükséges anyagok kinyerése céljából 
 • A Kalinyini Atomerőmű 4. blokk üzemanyag gázszűrője alsó lemezének felmérése további elemek kiépítési lehetőségének felmérésével 
 • A Hmelnyickij Atomerőmű 3. és 4. blokkok építményszerkezeteinek felmérése (a javítási dokumentáció kidolgozásával)
 • A Rjazanyi GRES üzemanyag gázszűrőjének felmérése 
 • A „PGU-410T építése” nevű gőzfejlesztő berendezés üzemanyag gázszűrőjének felmérése
 • A Fülöpszigeteki Bataani Atomerőmű épületeinek és építményeinek felmérése műszaki állapotuk értékelése céljával 

A 2016-2018 évek közötti időszakban az Örményországi Atomerőmű 2. energiablokk (VVER-440) technológiai láncolatába tartozó minden egyes épület építményszerkezetének teljes mértékű felmérési és üzemidejének kiszámítási munkálatai folytak. A munkálatokat a projekt által előírt üzemidő lejárta, illetve további üzemeltetésük lehetőségének és időtartamának megállapítása kapcsán végeztük. A tipikus épületszerkezetek felmérésén kívül a turbógenerátorok alapjainak, illetve a kiégett üzemanyag átmeneti tárolására szolgáló pihentető medence belső burkolatának állapotfelmérési munkálatait is elvégeztük. 

A Bolgár Köztársaságban levő Kozloduj Atomerőmű 5. és 6. energiablokkok (VVER-1000) fő épületei és létesítményei építményszerkezetének felmérési munkálatait 2014 -ben végeztük. A felmérést az Atomerőmű élettartamának a következő évekre szóló meghosszabbítása céljával végeztük a projekt által előírt üzemidő lejártával kapcsolatban. 

Örményországi Atomerőmű
Армянская АЭС

Építményszerkezetek felmérése és bontása

Az "Orgenergosztroj Intézet" részvénytársaság technológiai potenciálja lehetővé teszi az energetikai és ipari létesítmények fő- és segédberendezései bármilyen bonyolultságú szerkezeteinek kifejlesztését, telepítését és lebontását újjáépítés (rekonstrukció), új berendezések beépítése vagy berendezések leszerelése keretében.

Az Orgenergosztroj a vasbeton szerkezetek bontásánál egyaránt alkalmazza mint az idők során jól bevált módszereket, úgy a korszerű módszereket is, beleértve:

 • gyémánthuzalos (zsinóros) és gyémánttárcsás vágást;
 • vízsugaras vágást hidraulikus monitorok segítségével;
 • tömbökre hasítást hidraulikus ékek, hidroelektromos impulzus ékek, nem robbanó táguló összetételek segítségével;
 • különálló részek lehasítását hidraulikus fogók és ollók segítségével;
 • aprítást lég- és hidraulikus kalapácsok segítségével;
 • épületek ellenőrzött robbantása.
A TAPASZTALAT ÉS SAJÁTOSSÁGAI

A Belenei Atomerőműben teljes szétszerelésre került a több mint 150 ezer m3 vasbeton szerkezet és a körülbelül 20 ezer t acélszerkezet. Az acélszerkezetek bontása a csavarozott szerelőkötések kicsavarásával és lángvágó technológiák alkalmazásával történt.

A Berezovszkaja vízierőmű 3. számú erőmű blokkjának javítási és helyreállítási munkálataira vonatkozó projekt végrehajtása keretében az "Orgenergosztroj Intézet" részvénytársaság szakemberei felmérést és vizsgálatokat folytattak, illetve teljes körű megfigyelési - felügyeleti munkálatokat végeztek: - a tartószerkezetek feszültség-deformált állapotának nyomon követésére a fizikai és mechanikai tulajdonságaik meghatározásával, - a tartószerkezet rendszer dinamikus állapota számítási modelljének kidolgozására és a modell számítási támogatására, - a megfigyelési - felügyeleti rendszer létrehozásával és támogatásával a munkálatok során a biztonságos munkafeltételek megteremtésére, - valamint helyes árképzési módszertan kidolgozására az esetleges balesetek és beomlások kialakulásának területén végzett különleges (nem szabványos) munkák költségének helyes meghatározása érdekében.

FELDOLGOZÁS ÉS REKULTIVÁLÁS
MUNKABIZTONSÁG
0
köbméter naponta - ilyen a bontási munkálatok hozzávetőleges termelékenysége