Felmérések és üzemidő meghosszabbítása

-

-

-

-

Felmérések és üzemidő meghosszabbítása

Az Orgenergosztroj Intézet RT. évek hosszú során sikeresen foglalkozik építményszerkezetek és energetikai létesítmények felmérésével kapcsolatos projektekkel.  

 • A Balakovszki Atomerőmű 1-es reaktorház építményszerkezete műszaki állapotának meghatározása, ideértve a nemhermetikus burkolatot, az alap részt, a reaktorházat és a konténment épületet 
 • A Volgodonszki Atomerőmű 2 blokkja üzemanyag-gázszűrő egységének felmérése a hibák kijavítási módszereinek kidolgozásával
 • Építményszerkezetek felmérése a Voronyezsi atom távfűtőmű épületei konzerválási tervének kidolgozásához szükséges anyagok kinyerése céljából 
 • A Kalinyini Atomerőmű 4. blokk üzemanyag gázszűrője alsó lemezének felmérése további elemek kiépítési lehetőségének felmérésével 
 • A Hmelnyickij Atomerőmű 3. és 4. blokkok építményszerkezeteinek felmérése (a javítási dokumentáció kidolgozásával)
 • A Rjazanyi GRES üzemanyag gázszűrőjének felmérése 
 • A „PGU-410T építése” nevű gőzfejlesztő berendezés üzemanyag gázszűrőjének felmérése
 • A Fülöpszigeteki Bataani Atomerőmű épületeinek és építményeinek felmérése műszaki állapotuk értékelése céljával 

A 2016-2018 évek közötti időszakban az Örményországi Atomerőmű 2. energiablokk (VVER-440) technológiai láncolatába tartozó minden egyes épület építményszerkezetének teljes mértékű felmérési és üzemidejének kiszámítási munkálatai folytak. A munkálatokat a projekt által előírt üzemidő lejárta, illetve további üzemeltetésük lehetőségének és időtartamának megállapítása kapcsán végeztük. A tipikus épületszerkezetek felmérésén kívül a turbógenerátorok alapjainak, illetve a kiégett üzemanyag átmeneti tárolására szolgáló pihentető medence belső burkolatának állapotfelmérési munkálatait is elvégeztük. 

A Bolgár Köztársaságban levő Kozloduj Atomerőmű 5. és 6. energiablokkok (VVER-1000) fő épületei és létesítményei építményszerkezetének felmérési munkálatait 2014 -ben végeztük. A felmérést az Atomerőmű élettartamának a következő évekre szóló meghosszabbítása céljával végeztük a projekt által előírt üzemidő lejártával kapcsolatban. 

Örményországi Atomerőmű
Армянская АЭС

Építményszerkezetek felmérése és bontása

Az Orgenergosztroj Intézet RT. technológiai potenciálja lehetővé teszi, hogy atomerőművek felújításának vagy üzemen kívül helyezésének keretein belül kidolgozzuk és végrehajtsuk az atomerőművi fő- és segédlétesítmények bármilyen bonyolultsági fokú szerkezeteinek bontását.

Az Orgenergosztroj a vasbeton szerkezetek bontásánál egyaránt alkalmazza mint az idők során jól bevált módszereket, úgy a korszerű módszereket is, beleértve:

 • gyémánthuzalos (zsinóros) és gyémánttárcsás vágást;
 • vízsugaras vágást hidraulikus monitorok segítségével;
 • tömbökre hasítást hidraulikus ékek, hidroelektromos impulzus ékek, nem robbanó táguló összetételek segítségével;
 • különálló részek lehasítását hidraulikus fogók és ollók segítségével;
 • aprítást lég- és hidraulikus kalapácsok segítségével;
 • épületek ellenőrzött robbantása.
A TAPASZTALAT ÉS SAJÁTOSSÁGAI

A  Busheri Atomerőmű új berendezéseinek telepítése során szükségessé vált néhány ezer köbméter épületszerkezet kivágása. A kivágásra kerülő részek melletti szerkezetek sérthetetlenségéből kiindulva itt kizárólag a gyémánthuzalos (láncos) vágást alkalmaztuk.

A Belenei Atomerőműben teljes szétszerelésre került a több mint 150 ezer m3 vasbeton szerkezet és a körülbelül 20 ezer t acélszerkezet. Az acélszerkezetek bontása a csavarozott szerelőkötések kicsavarásával és lángvágó technológiák alkalmazásával történt.

FELDOLGOZÁS ÉS REKULTIVÁLÁS
MUNKABIZTONSÁG
0
köbméter naponta - ilyen a bontási munkálatok hozzávetőleges termelékenysége