A társaság története

Az „Orgenergosztroj” energetikai építés szervezést és tervezést végző tervező-tanulmányozó és tudományos kutató Intézetet az SzSzKSz Minisztertanácsának 1955 szeptember 15 -i 1688 sz. rendeletének alapján hozták létre. E döntés előfeltételeként a legkevesebb 10 11 millió kW elektromos fogyasztásnövekedését kielégítésére képes áramtermelő létesítmények éves szintű üzembe helyezésének szüksége szolgált. Ennek és más előtte álló feladatoknak a megoldásához a háború utáni anyagi és humán erőforrások szűkében az Intézet kénytelen volt kidolgozni és bevezetni az ország energetikai létesítményeinek építésére vonatkozó teljesen új építési szervezési módszereket. Alapításától kezdve az Intézet nem csak a hőerőművek, vízerőművek, atomerőművek, elektromos távvezetékek és alállomások építési és szerelési munkálatainak a leghaladóbb módszereit volt hivatott kidolgozni, de az energetikai építési komplexum ipari bázisának tervezésére és az építkezés irányítási, illetve gazdasági szervezetének fejlesztésére is.

Szintén az Intézetben dolgozó munkatársak érdemeinek listájához tartozik a Csernobili Atomerőmű katasztrófa következményeinek likvidálásában való aktív részvétel. Már két héttel a baleset után az Orgenergosztroj Intézet Rt. szakemberei egy tervező csoport tagjaiként hozzáláttak ahhoz a munkához, melynek eredményeképpen az erőmű zónájában az összes csatornát egy zárt hurokba kötötték, minek következtében a Pripjaty folyót sikerült megvédeni a lefolyó esővíztől.

Az Intézet éves szinten mintegy 160 energetikai létesítmény építkezésén nyújtott műszaki támogatást. Ily módon az SzSzKSz területén lényegében nem létezett atomerőmű, hőerőmű vagy vízerőmű, melynek létesítésében ne vettek volna részt az Orgenergosztroj Intézet Rt. magasan képzett szakemberei.

Az Orgenergosztroj közvetlenül is részt vett a volt SzSzKSz energetikai programjának előkészítésében, ami az elektromos energetika termelési egységei fejlesztésének és elhelyezésének tervezéséből, az építési komplexum vezetési főtervének összeállításából, valamint elemzések, építési szabályzatok, és magyar szabályozási dokumentumok kidolgozásából állt. Ezenkívül, egyes konkrét energetikai létesítmények megvalósítása során az Intézet építési organizációs és munkafolyamati elrendezési terveket, valamint technológiai munkalapokat dolgozott ki, melyek eszközül szolgáltak a kiemelkedő hazai és külföldi mérnöki elgondolások energetikai építési gyakorlatba történő átültetéshez.
Az Intézet számára új irányként szolgál az atomerőművek építésének szervezési és technológiai tökéletesítése, ami 1957-ben vette kezdetét. A vállalat részt vett a Belojarszki és a Novovoronyezsi Atomerőművek létesítésében, ahol is a munkavégzési technológiák, illetve a bonyolult mérnöki megoldások voltak tökéletesítve. A Zaporozsjei Atomerőmű építése során kipróbált kísérleti fejlesztések alkalmazási ajánlást kaptak a VVER-1000 típusú reaktorokkal működő atomerőművek teljes szériájának létesítéséhez.