Polgári építkezés

Polgári építkezés

A polgári építkezés szférája - az Orgenergosztroj Intézet Részvénytársaság egy új, intenzíven fejlesztett irányvonala.

A vállalat rendelkezik minden a polgári építkezés ideiglenes, illetve tartós létesítményének építéséhez szükséges erőforrással és tapasztalattal. Az adott irányvonal keretein belül tapasztalatunkat a következő létesítményeken végzett munkálatok komplexuma (kutatások, tervezés, építési-szerelési munkálatok) képviseli:

  • A Ruppur Atomerőmű kiviteli tervében részvevő oroszországi és külföldi szakemberek kényelmes együttélését biztosító «Green City» lakónegyed;
  • Az Elkoni bányászati ​​és kohászati ​​kombinát (EBKK) nevű bányavállalat alkalmazottainak és dolgozóinak egész éves ottlakását biztosító lakó, kulturális, szaniter és gazdasági célú épületeinek komplexuma;
  • A Föderáció (Moszkva City, „Keleti” Torony) többfunkciós irodai és rekreációs komplexum területén végzett építési-szerelési munkálatok;
  • Közigazgatási (többek között irodaházak), kiszolgáló és öltöző épületek, étkezdék (növelt befogadó képességgel), egészségvédelmi pontok, fürdő- és mosodai komplexumok, tűzoltó laktanyák, közutak és speciális utak a nehézgépjárművek részére;
  • Növelt komfortszintű lakóépületek Juzsno-Szahalinszk városban korszerű építészeti és berendezési megoldások alkalmazásával, melyeknek építése ma is folyamatban van.

Mi az a BIM szoftver?

Az Orgenergosztroj RT. rendelkezik a bármilyen összetettségi szintű, projekt megvalósításához szükséges, a korszerű szabványoknak és technológiáknak megfelelő kompetenciával, ideértve az épületek tervezési és építési folyamatainak átfogó digitális modellek segítségével történő szimulálását végző legkorszerűbb BIM technológiát is.

Az adott technológia az épület egységes intellektuális látványmodelljének kifejlesztésére és alkalmazására, valamint a létesítmény építész-tervezési, szerkezeti, gazdasági, technológiai, üzemeltetési jellegéről szóló minden szükséges adatának egy közös információs térben történő összegyűjtésére és feldolgozására épül. Ez nem csak a projektirányítás jobb minőségét segíti elő életciklusának minden szakaszában, a mérnöki kutatásoktól az üzemeltetésig illetve lebontásig, de lehetővé teszi a meghibásodások gyors feltárását és elhárításuk folyamatának nyomon követését, projektmódosításokat eszközölve közvetlenül az építési területről.

Tervező szakembereink gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek az olyan kulcsfontosságú BIM szoftverek alkalmazásában, mint (Autodesk, Tekla, Trimble, Graphisoft) és ugyanúgy képesek a már megszerkesztett épületmodellekkel dolgozni, mint újakat hozni létre „a nulláról” minden egyes esetben.

Az OES RT BIM technológiákat adoptáló, bevonó és alkalmazó tapasztalata kulcsfontosságú létesítményeink esetében olyan pozitív eredményeket hozott, mint a projekt megvalósítás magasabb szintjének elérése, az építés jobb minőségét, és a munkaerő ráfordítás jelentős csökkenését.

Az OES RT alapításától fogva csúcstechnológiai vállalt volt, melynek fő célja az építési folyamatok folyamatos tökéletesítése a tervfeladat megadásától kezdve az üzemen kívül helyezésig. Szilárdan hisszük, hogy az építkezés jövője az adott technológiáé, és az OES RT éppen ezért alkalmazza olyan aktívan a kivitelezés alatt álló projektek nagy többségében az építmények információs modellezését.

1.jpg
4.jpg
2.jpg
3.jpg