Kőolaj- és földgázipar

2005 -ben volt aláírva az OES RT. tevékenységének diverzifikációja keretein belül a vállalat első, a kőolaj- és földgáziparban végzendő munkálatokra szóló szerződése.

Az OES RT által a következő projektek szerinti munkálatok voltak elvégezve:

  • A KSzCsÓ Aldan NPSz - 17 energiaellátási tervének kidolgozása;
  • A Stokmanovszki földgáz lelőhely földgáz sűrítő üzeme infrastruktúrájának általános tervezési és építési megoldásainak kidolgozása;
  • A fő kőolajvezeték szakaszrésze javítási terveinek kidolgozása;
  • A Primorszki BTC-2 kikötői bakok felújítási tervének kidolgozása;
  • A Pavelcovszki, Kozuljszki, Szokurszki és a Nyizsnyetagilszki olajraktárak felújítási tervének kidolgozása.
bts.jpg
gazprom-neft-t.jpg

A „Gazprom nyefty” RT. négy létesítménye számára, mégpedig: a Pavelcovszki (Moszkva megye második legnagyobb olajraktára), a Nyizsnyetagilszki (az Ural vidék egyik legnagyobb olajraktára), a Szokurszki és Kozuljszki olajraktárak részére 2014-23016 -ban voltak elvégezve a tervezési-kutatási munkálatok, melyek a következő részekből álltak:

  • Tervutasítások
  • A tárolótartályok parkjának kibővítése
  • Az átrakodások mennyiségének növelése
  • A meglévő vasúti vágányok és közutak felújítása, illetve újak építése

Kelet-Szibéria - Csendes-óceán (KSzCsÓ)

Az Orgenergosztroj szakemberei megterveztek egy Automatikus dízel-elektromos állomást (ADEA), mely a KSzCsÓ kőolajszállító állomás saját szükségletű vészhelyzeti táplálását biztosítja, alapvető üzemanyaga pedig a nyersolaj. A projekt kidolgozása során figyelembe volt véve a talaj örök átfagyottsága, és a talaj termo-stabilitásának szüksége. Ez az állomás a Kelet-Szibéria – Csendes Óceán KSzCsÓ) fő csővezeték építési projektje megvalósításához szolgált fontos objektumként.

model-gpneft.jpg
truby.jpg
vsto.jpg
vid_08_1.jpg